Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn istnieje w naszych realiach standardem? W jaki rób podejmuje się do tej myśli w naszych fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz wyższa wartość zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest ustalić zadania w obecnym zakresie mianem standardu. Z części dużego doświadczenia wdrożeniowego znanej firmy mogę stwierdzić, że jesteśmy raczej do czynienia ze standardami wewnętrznymi, istotnymi dla każdej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w skali kraju. W każdej ze współpracujących z nami firm goście są w stopniu przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest duże, ze powodu na czerpanie z innych algorytmów liczenia OEE. Uważa to na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w życiach na myśl poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czyli nie) w terenie metodologii połączonej z zdrowym jego przewidywaniem. Jest także daleko do zrealizowania w obecnym zakresie, i drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest tylko trafianie do użytkowania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co sprawia nam wiedza płynąca ze wskaźników OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to ważny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w współczesnych okresach jest on właśnie skorelowany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, zawierając się na terenach o najmniejszym wskaźniku. Poważnym problemem, działającym na naukę wypływającą z gry OEE, jest rób liczenia tego wskaźnika. Powszechnie przyjęty w Polsce, uproszczony rób jego polegania, polegający na żądaniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo produktów do prostego czasu pracy maszyny idzie na stwierdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada a na podstawowe pytanie: co stanowi źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii idzie na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z drugiego poziomu zarządczego może wyglądać bardzo różnie. Z elementu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu dano do stworzenia konkretną partię materiału a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w strefach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest szansa pozycji w kroku ciągłym oraz nie była obarczona w pozostałej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane dane z pracy wymieszane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) zezwalają na wykonanie holistycznego wyjścia do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech innych wielkości również toż teraz w ich nazwie należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze objawów jest dostępność maszyn. Wielkość ta nazywa czas, w jakim potrafimy maszynę wykorzystać. Podawana jest jako stosunek planowanego czasu praktyki i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, czekanie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego działalnością itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jako wykorzystanie maszyny. Stanowi ostatnie po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była jednoznaczna do czasu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest formę wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z założeniami jakościowymi do wszelkich wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podejmowania wskaźnika OEE należy zacząć od wyznaczenia tych trzech cenie oraz wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, które w określonym biurze ma najznaczniejszy dochód na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w sytuacje produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji a zagranicznych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy i wykorzystania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do czasu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, również ma nacisk na kwotę wskaźnika OEE

W jaki rób trendy powiązane z Sektorem 4.0 i IoT oddziałują na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie poddaje wątpliwości, że powszechne stosowanie metody komputerowych w przemyśle, leżące u podstaw Przemysłu 4.0, oraz w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność stosowania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – jest toż w sobie znaczącą poprawę sytuacji w ciągu wyznaczania wskaźnika OEE. Mówienie się maszyn eliminuje błędy, idzie na monitorowanie i rozwijanie działań w czasie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z sposobami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do robienia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. To rzecz najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w celu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments