Karta pobytu

Karta pobytu Trzcińsko Zdrój

W aktualnym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy jest jakimś spośród najbardziej łatwych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezwykle wiele, jednakże najczęstszym motywem jest rozpoczęcie pracy, co stanowi większość składanych […]

Czytaj więcej