Karta pobytu

Karta pobytu Trzcińsko Zdrój

Prasóweczki

W aktualnym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy jest jakimś spośród najbardziej łatwych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest niezwykle wiele, jednakże najczęstszym motywem jest rozpoczęcie pracy, co stanowi większość składanych wniosków. Należy ale mieć, iż uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość męczącym i mało skomplikowanym, bowiem wymaga sporej części formalności.

Karta pobytu Maszewo

Karta pobytu jak urządzić?

Karta pobytu- co zatem stanowi?

Karta pobytu, jest więc fakt, który wykładany jest przez Wojewodę cudzoziemcowi we odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim, w jakim odpowiednio wcześniej uzyskał pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto podkreślić, iż karta pobytu jest ogromnie istotnym dokumentem, bowiem obejmuje on potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na miejsca Polski. Niewątpliwą wartością karty pobytu jest zarówno fakt, iż dokument daje należeć do wielokrotnego przekraczania granicy, jest zatem niezwykle ekonomiczne wyjście, bo w współczesnym faktu nie jest wskazana viza. Należy mieć, iż gdy cudzoziemiec odbierze pozwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo sprzedawana jest karta pobytu?

Wiele kobiet daje sobie pytanie jak zdobyć kartę pobytu? Bo jest owo proces zestawiony z kilku etapów, karta pobytu sprzedawana jest cudzoziemcom nawet na etap trzech lat pobytu na miejsca Polski. Jeśli idzie o termin składania wniosków, robi to następująco:

zależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do pracy, widać toż spotkać najpóźniej w nowym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek robiony jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku cudzoziemiec jest zobowiązany do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem jest dodatkowo przedłożyć ważny dowód osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy dostarczane jest na stopień z trzech miesięcy do trzech lat, aczkolwiek wszystek z cudzoziemców ma nadzieja ponownego ubiegania się o kolejne zezwolenia. Należy też mieć, iż samo uzyskanie zezwolenia jest wystarczająco długotrwałe, ponieważ posiada kilka miesięcy. Niezwykle charakterystyczną pracą jest fakt, iż jeśli cudzoziemiec przechodzi na miejsca Polski na zasadzie innych dokumentów i zmienia pracodawcę, zatem w niniejszej sytuacji nie może legalnie pracować! Karta pobytu Maszewo

Dokumenty potrzebne do pobrania karty pobytu
Karta pobytu Maszewo

Dokumentów, jakie są potrzebne, by uzyskać kartę pobytu jest rzeczywiście wiele, aczkolwiek najważniejszy jest kwestię jasna wniosek, gdyż jest on podstawą do ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy. Do sądzie cudzoziemiec musi załączyć:

cztery aktualne zdjęcia
uzyskanie wcześniej pozwolenie na pracę
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
umowę na chwila odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o nieistnieniu z podatkami
potwierdzenie zameldowania i dokonania opłaty administracyjnej w ilości 50 złotych

Danie i wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może przyjść w form kiedy: nastąpiła zmiana danych zlokalizowanych w dawnej karcie pobytu, nastąpiła znaczna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu zaś nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja, a więcej w wypadku utraty karty lub jej zniszczenia. Natomiast wniosek o wydanie karty pobytu produkuje się w wypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:

leży w Polsce w sensu wymieszania z rodziną, warto podkreślić, iż taka sytuacja jest osiągalna tylko to, gdy Wojewoda wyda opinię w istocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
jest bliskim członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej wiedzę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy mieć, iż w wypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej zezwolenia na pobyt mieszkały także indywidualne karty pobytu tracą ważność! Karta pobytu Maszewo

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments